Niet veel tijd?

Download dit klantenverhaal & lees het als u offline bent.

Bij het verlijden van een akte op het kantoor van de notaris zijn cliënten vaak niet in het bezit van het ontwerp van akte en de bijhorende informatie die hen vooraf werd toegestuurd. Meestal wordt daarom het ontwerp van akte opnieuw afgedrukt of geprojecteerd op een groot scherm, zodat alle betrokken partijen bij de voorlezing en toelichting van de akte de inhoud kunnen volgen. Met crowdbeamer daarentegen kan de notaris de akte digitaal delen, en kan elke cliënt de akte van dichtbij volgen vanaf een tablet. Dat levert niet enkel een pak tijdswinst op voor de notaris, het biedt elke cliënt bovendien ook veel meer comfort.

De inhoud van de akte digitaal voorlezen en toelichten.

Na het telefonisch vastleggen van een datum voor het verlijden van een notariële akte is het gebruikelijk om het ontwerp van akte per post of e-mail te bezorgen aan alle betrokken partijen. Daarbij worden ook alle resultaten van de voorafgaande opzoekingen bezorgd, zodat iedereen tijdig beschikt over alle noodzakelijke informatie omtrent de inhoud van de akte die bij de notaris zal ondertekend worden.

Bij het verlijden van de akte op het kantoor van de notaris zijn cliënten echter vaak niet in het bezit van de documenten die hen vooraf werden toegestuurd. Daarom wordt het ontwerp van akte opnieuw afgedrukt voor alle cliënten, zodat zij bij de voorlezing en toelichting van de akte door de notaris de inhoud kunnen volgen.

Volgens notaris Dominique De Kesel (notaris te Sint-Niklaas) “kan dat met crowdbeamer een pak efficiënter, én heel wat comfortabeler voor alle cliënten. Met crowdbeamer kan je de inhoud van de akte op een eenvoudige manier digitaal delen met iedereen, en visueel toelichten. Ik hoef enkel het crowdbeamer toestel aan te sluiten op mijn laptop, en elke cliënt kan de akte onmiddellijk en zonder enige voorbereiding volgen vanaf een tablet die ter beschikking wordt gesteld. Op die manier moet het ontwerp van de akte niet meer te worden afgedrukt. Dat levert een pak tijdswinst op voor mijn medewerkers, én is beter voor het milieu.

De akte kan onmiddellijk digitaal worden geraadpleegd

Met de crowdbeamer app op de tablet kunnen cliënten van dichtbij de akte volgen, en inzoomen op details wanneer dat nodig zou zijn. Dat is voor iedereen veel comfortabeler dan het volgen van de akte op papier of op een breedbeeldscherm, waarbij de aandacht toch wel makkelijk durft te verslappen.”

Aanvullende informatie onmiddellijk en digitaal ter beschikking stellen.

“Tijdens het voorlezen en toelichten van de akte” vervolgt notaris De Kesel “zal de notaris ook alle resultaten van de voorafgaande opzoekingen verduidelijken aan alle aanwezigen. Die resultaten op papier voorleggen biedt echter geen meerwaarde, vermits niet iedereen gelijktijdig dergelijke documenten kan doornemen.

Met crowdbeamer kunnen alle documenten echter onmiddellijk en digitaal worden gedeeld met elke cliënt. Zo kunnen de kadastrale gegevens, het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het keuringsverslag van de elektrische installatie, het energieprestatiecertificaat, de resultaten van de watertoets, bouwkundig erfgoed en voorkooprechten, evenals alle informatie omtrent wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut zoals KLIM worden voorgelegd, en kan elke cliënt ieder document van dichtbij raadplegen op de tablet.”

Een digitaal dossier dat elk moment kan worden geraadpleegd.

Soms dienen er bij het verlijden van de akte nog wijzigingen te worden aangebracht aan het oorspronkelijke ontwerp. Aanvullingen, verduidelijkingen of aanpassingen van foutieve gegevens worden dan, mits akkoord van alle partijen, door de notaris met de hand toegevoegd aan het oorspronkelijke ontwerp. Nadien wordt de definitieve versie van de akte opnieuw afgedrukt en bezorgd aan alle partijen, zodat ook zij over de laatste versie van de akte beschikken en weten wat ze ondertekend hebben in het kantoor van de notaris.

“Met crowdbeamer wordt de notariële akte op een hedendaagse en eenvoudige manier digitaal voorgelezen en toegelicht zonder dat er nog papier aan te pas komt” besluit notaris De Kesel. “Enkel de definitieve versie van de akte wordt na goedkeuring door alle partijen ondertekend en door de notaris op zegel gezet. Bovendien kan elke cliënt die definitieve versie, zoals ze door alle partijen en de notaris wordt ondertekend, in een PDF bewaren en doorsturen naar de eigen mailbox. Worden daar ook nog alle resultaten van de voorafgaande opzoekingen aan toegevoegd, dan beschikt iedereen over een volledig digitaal dossier dat achteraf op elk moment kan worden geraadpleegd.”

Waar wacht u nog op?

Ontdek de nieuwe manier van presenteren!

Luc MeulewaeterNotariële aktes digitaal voorlezen en toelichten met crowdbeamer, daar wint iedereen bij.