Bijzondere voorwaarden

Het gratis uitproberen van een crowdbeamer unit gedurende een periode van 14 dagen (hieronder beschreven als het FREE TRIAL PROGRAMMA) is onderworpen aan onze General Terms & Conditions en aan onderstaande Bijzondere Voorwaarden:

– Het FREE TRIAL PROGRAMMA is enkel toegankelijk voor professionele gebruikers in België en Nederland.

– De crowdbeamer unit die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het FREE TRIAL PROGRAMMA zal enkel door de aangegeven gebruiker worden gebruikt. De unit zal niet worden uitgeleend aan derden en zal niet worden verplaatst naar een locatie die verschilt van de hierboven opgegeven locatie.

– Tijdens de volledige proefperiode van 14 dagen blijft de crowdbeamer unit te allen tijde eigendom van RORYCO NV. Indien een derde partij hierop aanspraak zou maken, zal de gebruiker RORYCO NV verwittigen en de opgegeven instructies opvolgen.

– Tijdens de volledige proefperiode van 14 dagen valt de zorg over de crowdbeamer unit ten laste van de gebruiker. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om het toestel in goede toestand te bewaren, en het te gebruiken waarvoor het dient. Indien schade wordt vastgesteld aan de crowdbeamer unit of indien de crowdbeamer unit verloren gaat, zal de gebruiker hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

– Een koerierdienst bezorgt het toestel op de afgesproken plaats, de leverings- en verzendingskosten zijn ten laste van RORYCO NV. Eventuele bijkomende kosten voor installatie, transport, … vallen volledig ten laste van de gebruiker.

– Na afloop van de proefperiode van 14 dagen heeft de gebruiker de mogelijkheid om de crowdbeamer unit aan te kopen met een gegarandeerde korting.

– Na afloop van de proefperiode van 14 dagen dient de gebruiker de crowdbeamer unit binnen de 2 weken terug te bezorgen aan RORYCO NV indien niet wordt overgegaan tot aankoop. Indien de gebruiker hieraan verzaakt zal een factuur worden opgemaakt voor aankoop van het toestel (inclusief de promotionele korting).

Luc MeulewaeterBijzondere voorwaarden