Brainstormsessies

Brainstormsessies horen veel nieuwe ideeën op te leveren

Brainstormsessies worden in de eerste plaats gehouden om veel nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen voor een bepaald probleem naar boven te brengen. Wat dus vooral belangrijk is tijdens dergelijke sessies, is de mate waarin iedereen het gevoel heeft vrijuit te kunnen spreken, en het gemak waarmee de ideeën tussen alle deelnemers kunnen circuleren.

Een fysieke omgeving die de deelnemers aan de brainstormsessie helpt om op een natuurlijke manier met elkaar om te gaan en samen te werken, is dus van het grootste belang. Dit creëert mee het momentum dat nodig is om makkelijk nieuwe ideeën te laten opborrelen, zonder enig gezag op te dringen vanwege bepaalde deelnemers.

Crowdbeamer maakt het voor iedereen rond de tafel makkelijk om ideeën uit te wisselen

Behalve de inrichting van de eigenlijke vergaderomgeving, is het gemak waarmee nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen kunnen worden gedocumenteerd en besproken cruciaal voor het succes van een brainstormsessie. Door alles zo eenvoudig mogelijk te houden, vraagt crowdbeamer geen bijzondere inspanning van de deelnemers om ideeën te delen met anderen rond de tafel en die aan te vullen met persoonlijke opmerkingen en suggesties voor toekomstig gebruik.

Dat is precies hoe crowdbeamer de stroom aan ideeën- en informatie tussen de alle deelnemers aan een brainstormsessie versterkt, zodat zij zich verder kunnen concentreren op mogelijke oplossingen voor het bestaande probleem. Door deze ideeën en oplossingen visueel te delen op de schermen van de deelnemers, houdt crowdbeamer iedereen geconcentreerd op de discussie en de interactie – zonder het creatieve proces op enige wijze te verstoren.

Waar wacht u nog op?

Ontdek de nieuwe manier om ideeën en informatie te delen!

Luc MeulewaeterBrainstormsessies